Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Štúdie a policy briefy EMN

Štúdie a policy briefy, ktoré podrobne skúmajú vybrané témy z oblasti migrácie a azylu. Malé tematické štúdie za SR sú v slovenčine rozpracované do uceleného textu, v angličtine sú dostupné iba vo forme dotazníka. Predlohou pre všetky štúdie sú vopred stanovené špecifikácie, ktoré schvaľujú členské štáty EÚ, Nórsko a Európska komisia.

Štátni príslušníci tretích krajín neoprávnene sa zdržiavajúci v členských štátoch EÚ: politiky štátov voči týmto osobám, ich profily a sociálna situácia (2007)

Publikácia sa, okrem iného, zaoberá počtom osôb v súvislosti s nelegálnou migráciou a ich usídľovaním sa vo vybraných členských štátoch EÚ, zdrojmi a výstupmi skúmaných ukazovateľov, metodológiou, ktorá bola použitá pri počítaní týchto ľudí a súčasnou analýzou ohľadom platnosti daných čísel. Slovenská republika sa nepodieľala na tvorbe tejto štúdie.

Riadená migrácia a pracovné trhy – sektor zdravotníctva (2006)

Poskytnutím prehľadu súčasnej situácie a vymenovaním potrieb zúčastnených členských štátov EÚ sa štúdia usiluje prispieť k vývoju vhodných politík, ktoré sa týkajú pracovnej migrácie v oblasti zdravotníctva. Slovenská republika sa nepodieľala na tvorbe tejto štúdie.

Prijímacie systémy, ich kapacity a sociálna situácia žiadateľov o azyl (2006)

Štúdia sa zaoberá dvoma hlavnými témami: popisom azylových zariadení v niekoľkých členských štátoch EÚ - ich počtom, kapacitou a polohou ubytovacích centier a iných zariadení; a analýzou sociálnej situácie žiadateľov o azyl, ktorí sú ubytovaní v týchto centrách. Súčasťou štúdie je tiež popis administratívnych a právnych postupov pri žiadosti o azyl. Slovenská republika sa nepodieľala na tvorbe tejto štúdie.

Vplyv imigrácie na európske spoločnosti (2006)

Štúdia skúma vplyv imigrácie na ekonomiky, kultúrny kontext a politické štruktúry vybraných európskych krajín. Slovenská republika sa nepodieľala na tvorbe tejto štúdie.

Strana 9 z 9