Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Pri príležitosti holandského predsedníctva v Rade EÚ zorganizoval národný kontaktný bod EMN v Holandsku v spolupráci s Európskou komisiou a holandským ministerstvom bezpečnosti a spravodlivosti v dňoch 12.-13. januára 2016 v Amsterdame Výročnú konferenciu EMN na tému: „Podpora multidisciplinárneho prístupu k riešeniu prevádzačstva“.

160Dňa 17. decembra 2015 zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít EMN v SR pre svojich partnerov pracovný obed, na ktorom ich informovala o aktivitách a výstupoch EMN za SR v roku 2015 ako aj o plánovaných aktivitách a témach štúdií EMN pre rok 2016. Na stretnutí boli k dispozícii viaceré materiály EMN vrátane Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu, národných štúdií a iných výstupov EMN.

Národný kontaktný bod EMN v Belgicku zorganizoval 4. decembra 2015 národnú konferenciu EMN s názvom Návraty neregulárnych a zraniteľných migrantov: skúmanie príležitostí a výziev. V kontexte súčasnej situácie v oblasti migrácie bola konferencia platformou pre expertov, ktorí prediskutovali osvedčenú prax a výzvy spojené s návratmi s konkrétnym zameraním na zraniteľnosť migrantov.

160Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku v spolupráci s Migračným úradom Ministerstva vnútra (MV) SR zorganizovala v Bratislave 1. decembra 2015 národnú konferenciu EMN na tému Integračné programy pre osoby s medzinárodnou ochranou a následne Expertný okrúhly stôl. Cieľom podujatia bolo prispieť k príprave štátneho Integračného programu SR pre osoby s udelenou medzinárodnou ochranou, ktorú koordinuje Migračný úrad MV SR. Na konferencii vystúpili zástupcovia Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Európskej rady pre utečencov a exulantov (ECRE), štátnej správy krajín Vyšehradskej skupiny a Rakúska a domáci experti v tejto oblasti. Konferencie sa zúčastnilo 58 zástupcov verejnej správy, tretieho sektora, medzinárodných organizácií, akademickej obce a médií.

Národný kontaktný bod pre Írsko v spolupráci s írskym Ministerstvom pre zamestnanosť, podnikanie a inováciu zorganizoval 27. novembra 2015 v Dubline národnú konferenciu EMN s názvom Aby pracovná migrácia fungovala: identifikácia nedostatkových profesií a získavanie zahraničných pracovníkov ako súčasť riešenia (Making labour migration work: Identifying labour shortages and attracting migrant workers as part of the solution). Konferencia sa venovala porovnávaniu súčasných prístupov a formulácii možných nových prístupov vo vzťahu k určovaniu nedostatkových profesií na trhu práce v EÚ.

160

Zástupkyne EMN a Migračného informačného centra IOM pripravili pre študentov Fakulty medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity (EUBA) úvodnú prezentáciu o migrácii, medzinárodnej ochrane a integrácii migrantov vo svete a na Slovensku. Venovali sa a diskutovali o základných pojmoch a definíciách, štatistikách, trendoch a mýtoch, ktoré sa s migráciou spájajú. Predstavili tiež aktivity IOM na Slovensku a výstupy EMN, ktoré by študenti mohli využiť pri ďalšom  štúdiu a diskusiách.