Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Národný kontaktný bod pre Taliansko zorganizoval 6. októbra 2016 v Ríme národnú konferenciu EMN s názvom Prijatie a integrácia: úloha malých a stredne veľkých miest. Na konferencii, ktorá sa uskutočnila v Ríme, sa diskutovalo o osvedčenej praxi a výzvach v súvislosti s integráciou utečencov v Európe so zameraním na skúsenosti Talianska.

Národný kontaktný bod EMN v Maďarsku zorganizoval 29. septembra 2016 konferenciu EMN o rôznych príkladoch riadenia a identifikovania statusu osôb bez štátnej príslušnosti. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, národných kontaktných bodov EMN, medzivládnych a mimovládnych organizácií, ako aj ďalší európski experti. Cieľom tohto podujatia bolo prezentovať a diskutovať o formách medzinárodnej spolupráce v oblasti postavenia osôb bez štátnej príslušnosti. Tematicky bola konferencia rozdelená do troch panelov: určovanie statusu osôb bez štátnej príslušnosti (definície, dôvody), predchádzanie statusu osôb bez štátnej príslušnosti u detí, dlhodobé riešenia.

V rámci prvého predsedníctva SR v Rade EÚ zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku v Bratislave v dňoch 6. - 7. júla 2016 medzinárodnú konferenciu s názvom Rethinking Returns from the EU: Sustainable Returns and Cooperation with Countries of Origin. Cieľom konferencie bolo diskutovať o súčasnom stave, osvedčenej praxi a ponaučeniach v oblasti návratu a reintegrácie migrantov z krajín mimo EHS, ktoré môžu byť ďalej využité EÚ a členskými štátmi.

160Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu (NKB) EMN v SR zorganizovala spoločne s Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP P PZ) 1. - 2. júna 2016 tematické stretnutie pre zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti tvorby a aplikácie legislatívy týkajúcej sa legálnej a neregulárnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do SR.

160EMN zorganizovala dňa 1. marca 2016 v Bratislave pracovné raňajky o migračných pojmoch a aktéroch v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany na Slovensku, ktoré boli určené pre zástupcov tlačových a komunikačných odborov verejnej správy a iných subjektov. Stretnutia sa zúčastnili zástupkyne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR), Prezídia Policajného zboru (P PZ), Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR), Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ SR) a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.

Národný kontaktný bod EMN pre Veľkú Britániu v spolupráci s Oddelením pre komunity a miestnu samosprávu a s Oddelením pre medzinárodný rozvoj britského ministerstva vnútra zorganizovali 28. januára 2016 národnú konferenciu s názvom Vytvorenie trvalo udržateľného programu presídľovania sýrskych utečencov na základe predchádzajúcich skúseností (Learning from the past to design a sustainable resettlement programme for Syrian refugees). Medzi prezentujúcimi tejto konferencie boli zástupcovia Programu na presídľovanie Sýrčanov vo Veľkej Británii britského ministerstva vnútra, Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Úradu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) vo Veľkej Británii, Európske komisie, britskej organizácie Refugee Council, rôznych neziskových organizácií asistujúcich pri integrácii utečencov vo Veľkej Británii a tiež zamestnávatelia zo súkromného sektora.