Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Švédske ministerstvo spravodlivosti a švédskej migračnej rady zorganizovali 13. októbra 2016 v Štokholme konferenciu EMN sa názvom Presídľovanie vo Švédsku a v Európe – čo funguje?. Počas konferencie boli porovnané rôzne prístupy a iniciatívy v tejto oblasti, poskytnuté informácie o švédskom presídľovacom programe a navrhnuté možné spôsoby ako pokračovať napr. prostredníctvom spoločného rámca presídľovania pre EÚ a projektu EUFRANK (Zjednodušenie presídľovania a prijímania utečencov prostredníctvom nových poznatkov).

Národný kontaktný bod pre Taliansko zorganizoval 6. októbra 2016 v Ríme národnú konferenciu EMN s názvom Prijatie a integrácia: úloha malých a stredne veľkých miest. Na konferencii, ktorá sa uskutočnila v Ríme, sa diskutovalo o osvedčenej praxi a výzvach v súvislosti s integráciou utečencov v Európe so zameraním na skúsenosti Talianska.

Národný kontaktný bod EMN v Maďarsku zorganizoval 29. septembra 2016 konferenciu EMN o rôznych príkladoch riadenia a identifikovania statusu osôb bez štátnej príslušnosti. Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, národných kontaktných bodov EMN, medzivládnych a mimovládnych organizácií, ako aj ďalší európski experti. Cieľom tohto podujatia bolo prezentovať a diskutovať o formách medzinárodnej spolupráce v oblasti postavenia osôb bez štátnej príslušnosti. Tematicky bola konferencia rozdelená do troch panelov: určovanie statusu osôb bez štátnej príslušnosti (definície, dôvody), predchádzanie statusu osôb bez štátnej príslušnosti u detí, dlhodobé riešenia.

V rámci prvého predsedníctva SR v Rade EÚ zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku v Bratislave v dňoch 6. - 7. júla 2016 medzinárodnú konferenciu s názvom Rethinking Returns from the EU: Sustainable Returns and Cooperation with Countries of Origin. Cieľom konferencie bolo diskutovať o súčasnom stave, osvedčenej praxi a ponaučeniach v oblasti návratu a reintegrácie migrantov z krajín mimo EHS, ktoré môžu byť ďalej využité EÚ a členskými štátmi.

160Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu (NKB) EMN v SR zorganizovala spoločne s Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru (ÚHCP P PZ) 1. - 2. júna 2016 tematické stretnutie pre zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti tvorby a aplikácie legislatívy týkajúcej sa legálnej a neregulárnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do SR.

160EMN zorganizovala dňa 1. marca 2016 v Bratislave pracovné raňajky o migračných pojmoch a aktéroch v oblasti migrácie a medzinárodnej ochrany na Slovensku, ktoré boli určené pre zástupcov tlačových a komunikačných odborov verejnej správy a iných subjektov. Stretnutia sa zúčastnili zástupkyne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR), Prezídia Policajného zboru (P PZ), Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR), Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ SR) a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku.