Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

 Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR v spolupráci s migračným úradom Ministerstva vnútra SR zorganizovali dňa 19. a 20. apríla 2018 v Piešťanoch tematické stretnutie EMN na tému "Predchádzanie neúspešnej integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou v SR" pre zástupcov vybraných subjektov pracujúcich so žiadateľmi o azyl a osobami, ktorým bola udelená medzinárodná ochrana v SR.

Hlavným zámerom stretnutia bola prezentácia aktivít, skúseností a príkladov dobre praxe ako aj problémov, s ktorými sa zamestnanci migračného úradu stretávajú pri práci s osobami s udelenou medzinárodnou ochranou a tiež diskusia s cieľom posilniť spoluprácu zástupcov štátnej správy, vzdelávacích inštitúcií, mimovládnych organizácií a iných kompetentných aktérov v oblasti predchádzania neúspešnej integrácii osôb s udelenou medzinárodnou ochranou (t.j. s udeleným azylom alebo doplnkovou ochranou).

V rámci prvého dňa stretnutia boli prediskutované najmä možnosti eliminácie zdrojov potenciálnej radikalizácie hlavne vo vzdelávacích zariadeniach a preventívne aktivity v tejto oblasti.

Druhý deň stretnutia sa účastníci zamerali konkrétnejšie na prácu so žiadateľmi o azyl v pred-integračnej fáze a mapovanie ich zručností, ako aj na možnosti efektívneho využitia času stráveného v azylových zariadeniach na zvyšovania osobnostných a pracovných kompetencií žiadateľov a na urýchlenie ich integrácie v prípade udelenia medzinárodnej ochrany.

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Migračného úradu MV SR, o. z. Adra, Slovenskej  humanitnej rady, obce Rovné, IUVENTA, Slovenského národného strediska pre ľudské práva, neziskovej organizácie Človek v ohrození, Islamskej nadácie, Národná kriminálna agentúra (NAKA), Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstva vnútra ČR.