Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dňa 27. a 28. marca 2018 zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR v Malatínoch v spolupráci s Úradom hraničnej a cudzineckej polície P PZ tematické stretnutie EMN zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti tvorby a aplikácie legislatívy týkajúcej sa legálnej a neregulárnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do SR.

Cieľom stretnutia bola najmä výmena informácií vo vzťahu k aplikačným problémom v oblasti  legálnej a neregulárnej migrácie  štátnych príslušníkov tretích krajín a diskusia o aktuálnych otázkach aplikačnej praxe súvisiacich s pobytovou agendou, návratovou problematikou, vízovým režimom, problematikou maloletých bez sprievodu a posudzovania podnikateľských zámerov. Prediskutované boli aj návrhy možných riešení v problematických oblastiach.  Zároveň boli na stretnutí k dispozícii výstupy EMN, tematicky spadajúce do pracovného portfólia účastníkov stretnutia. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ, riaditeľstiev cudzineckej polície P PZ,  útvarov policajného zaistenia pre cudzincov, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstva hospodárstva SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.