Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Európska migračná sieť (EMN) bola založená Rozhodnutím 2008/381/ES Rady Európskej únie 14. mája 2008. EMN už desať rokov poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík Európskej únie a formovania verejnej diskusie v týchto oblastiach.

Za uplynulú dekádu sme vypracovali množstvo porovnateľných výskumov na úrovni EÚ. Venovali sme sa v nich všetkým aspektom migračnej a azylovej politiky – od pracovnej migrácie a integrácie cez zlúčenie rodiny, medzinárodnú ochranu až po obchodovanie s ľuďmi a oblasť návratov.

EMN každoročne zverejňuje Výročnú správu o migrácii a azyle, ktorá prináša zhrnutie a analýzu kľúčových migračných politík a štatistík na národnej a európskej úrovni. Zároveň každý rok aktualizuje a identifikuje dôležité trendy a zmeny v migračných vzorcoch.

Za posledné desaťročie EMN taktiež poskytovala cenné informácie tvorcom politík o migrácii a azyle prostredníctvom systému ad hoc otázok.

EMN tiež spravuje a aktualizuje Slovník pojmov o migrácii a azyle. Ten poskytuje porovnateľné preklady relevantných pojmov vo väčšine oficiálnych európskych jazykov a nórčine. Posledných desať rokov doň priebežne pribúdajú nové pojmy, ktoré odrážajú aktuálne politiky týkajúce sa oblasti migrácie a azylu.

Konferencia k 10. výročiu EMN

Pri príležitosti 10 výročia svojho vzniku organizuje EMN 15. mája v Bruseli konferenciu Porozumenie migrácii v EÚ: minulosť, súčasnosť a budúcnosť.

Konferencia bude bilancovať činnosť EMN za posledných desať rokov. Zároveň bude príležitosťou podnietiť diskusiu medzi kľúčovými aktérmi, odborníkmi, tvorcami politík a ľuďmi z praxe o hlavných témach a výzvach v oblastiach migrácie a azylu. Konferencia sa bude venovať príkladom osvedčenej praxe, ako aj ponaučeniam a využitiu týchto skúsenosti pri tvorbe politík v budúcnosti.

Cieľom konferencie je diskutovať o využití EMN pri neustálom zlepšovaní európskych migračných politík a praxe. Na konferencii organizovanej na najvyššej úrovni vystúpia poprední odborníci migračnej a azylovej politiky ako aj experti priamo z terénu, aby podnietili vyváženú debatu.

Príspevky budú posilnené o informácie zozbierané v rámci poslednej Výročnej správy EMN, ktorá prináša najaktuálnejší vývoj a štatistiky o migrácii a azyle.

Na konferencii tiež uvedieme našu novú publikáciu  Porozumenie migrácii v EÚ: Pohľad Európskej migračnej siete 2008-2018, ktorá sumarizuje prínosy EMN za poslednú dekádu prostredníctvom ad hoc otázok, štúdií, informov a výročných správ.

Ďalšie materiály k 10. Výročiu EMN

Naše krátke video odzrkadľuje význam spoločného prístupu pri vzájomnej výmene informácií o rôznych oblastiach migrácie a azylu a obsahuje aj príspevok európskeho komisára pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitrisa Avramopoulosa. Pozri video.

Naša nová publikácia Porozumenie migrácii v EÚ: Pohľad Európskej migračnej siete 2008-2018 sumarizuje prínosy EMN za poslednú dekádu prostredníctvom ad hoc otázok, štúdií, informov a výročných správ.

 

Viac informácií o EMN.

Viac informácií o EMN na Slovensku.