Európska migračná sieť

Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík EÚ. Koordinátorom Národného kontaktného bodu EMN v SR je Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Informácie o EMN nájdete na www.ec.europa.eu/emn a o aktivitách Národného kontaktného bodu EMN v SR na tejto webstránke.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nová súhrnná správa EMN: Výzvy a prax pri zisťovaní totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín v imigračnom konaní

Táto štúdia poskytuje prehľad výziev, ktorým čelia štátne orgány pri zisťovaní a overovaní totožnosť štátnych príslušníkov tretích krajín v rámci rôznych imigračných konaní, ako aj národnú prax členských štátov EÚ pri prekonávaní týchto výziev. Táto štúdia aktualizuje a dopĺňa štúdiu EMN z roku 2013 s názvom Zisťovanie totožnosti na účely medzinárodnej ochrany: výzvy a prax. Súhrnnú správu si môžete stiahnuť v anglickom jazyku. Národné štúdie iných členských štátov EÚ a Nórska na rovnakú tému nájdete tu. K štúdii je dostupné aj zhrnutie v informe.

Zapojte sa do verejnej konzultácie v oblastiach migrácie a bezpečnosti k príprave viacročného finančného rámca EÚ

Európska komisia (EK) spustila verejnú konzultáciu z dôvodu prípravy viacročného finančného rámca EÚ. Cieľom konzultácie je zozbierať skúsenosti, údaje a názory občanov a iných zainteresovaných strán, ktoré sú zapojené do záležitostí migrácie, azylu a bezpečnosti.

Výsledky hodnotenia pomôžu Európskej komisii lepšie pochopiť dobrú prax v tejto oblasti a zhodnotiť čo v minulosti fungovalo (t.j. v kontexte súčasného Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondu pre vnútornú bezpečnosť) a čo by sa mohlo v budúcnosti zlepšiť.

Do verejnej konzultácie sa môžete zapojiť vyplnením online dotazníka v oblasti migrácieonline dotazníka v oblasti bezpečnosti do 8. marca 2018.

Viac informácií nájdete na webovej stránke EK. Odpovedať je možné v akomkoľvek oficiálnom jazyku EÚ. Vzhľadom na možné oneskorenie prekladov z niektorých jazykov sú príspevky v anglickom jazyku vítané, nakoľko umožnia komisii rýchlejšie spracovanie dotazníka.

Tematické stretnutie EMN zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti tvorby a aplikácie legislatívy týkajúcej sa legálnej a neregulárnej migrácie, Malatíny, október 2017

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR zorganizovala 25.-26.októbra 2017 v Malatínoch spolu s Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR malé tematické stretnutie EMN pre zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti tvorby a aplikácie legislatívy týkajúcej sa legálnej a neregulálnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do SR. Na stretnutí sa zúčastnilo 27 účastníkov.

Čítať ďalej...

Európska komisia zostavila dvadsiate číslo Bulletinu EMN

V najnovšom čísle Bulletinu EMN Európska komisia informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov. Sleduje obdobie od júla do septembra 2017 a je k dispozícii v anglickom jazyku.

Staršie čísla Bulletinu EMN nájdete na centrálnej webovej stránke EMN.

Nová súhrnná správa EMN: Nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v EÚ (2016)

Správa porovnáva, analyzuje a identifikuje spoločné, ako aj rozdielne opatrenia zavedené v (členských) štátoch EÚ a Nórsku v oblasti boja proti nelegálnemu zamestnávaniu štátnych príslušníkov tretích krajín (ŠPTK), potenciálne problematické oblasti a prekážky, ako aj stratégie a osvedčenú prax na ich prekonanie. 

Súhrnnú správu si môžete stiahnuť v anglickom jazyku. Národné štúdie iných členských štátov EÚ a Nórska na rovnakú tému nájdete tu. K štúdii je dostupné aj zhrnutie v informe.

17 odborníkov prednášalo na 5. ročníku vzdelávacieho seminára EMN o migrácii: Napĺňanie potrieb nútených migrantov v 21. storočí

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku zorganizovala 3. - 5. júla 2017 v Bratislave piaty ročník vzdelávacieho seminára o migrácii „Napĺňanie potrieb nútených migrantov v 21. storočí“. Na seminári vystúpilo 17 odborníkov z medzinárodných organizácií, inštitúcií a mimovládnych organizácií, ktorí prednášali o migračných trendoch a riadení migrácie na medzinárodnej úrovni, posilnení bezpečných a legálnych spôsobov migrácie, ochrane migrantov a posilnení postavenia utečencov 21. storočia. Prezentované boli okrem iného aj skúsenosti zo Západnej Afriky, Blízkeho východu a Afganistanu. 

Čítať ďalej...

Platforma EMN o osobách bez štátnej príslušnosti

V Európe sa nachádza približne 600 000 osôb bez štátnej príslušnosti. Vzhľadom na to, že status osoby bez štátnej príslušnosti býva dôsledkom a často aj príčinou núteného vysídlenia, je predpoklad, že tieto čísla môžu ešte vzrásť. Toto je jedným z dôvodov prečo Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti vo svojich záveroch z 3. a 4. decembra 2015 poverila Európsku migračnú sieť (EMN) založením Platformy EMN o osobách bez štátnej príslušnosti. Cieľom tejto platformy, ktorá vznikla 20. mája 2016, je výmena informácií a dobrej praxe, zvýšenie povedomia o tomto fenoméne, ako aj prepojenie všetkých relevantných aktérov v tejto oblasti.

Jednou z aktivít tejto platformy bolo zozbieranie informácii pomocou ad hoc otázky a vytvorenie informu EMN, ktorý bol v spolupráci s UNHCR a Európskou sieťou pre osoby bez štátnej príslušnosti odprezentovaný v októbri 2016 zástupcom stálych zastúpení pri EÚ. Následne sa 18. januára 2017 uskutočnila konferencia zameraná na problematiku osôb bez štátnej príslušnosti v EÚ, ktorá taktiež zhodnotila rok pôsobenia platformy.

Bližšie informácie o platforme, jej aktivitách ako aj závery z konferencie nájdete v anglickom jazyku tu.

Online Slovník pojmov z oblasti migrácie a azylu s prekladmi do slovenčiny a ďalších 22 európskych jazykov

EMN koordinuje prípravu anglickej verzie Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu (EMN Asylum and Migration Glossary), ktorá obsahuje viac ako 450 odborných výrazov aj s prekladmi do 23 európskych jazykov vrátane slovenčiny.

Posledné vydanie slovníka z októbra 2014 si môžete vo forme publikácie stiahnuť tu.

Viac o slovníku sa dočítate tu.

Pripravujeme

    • štúdie EMN v roku 2018: Integračné politiky pre štátnych príslušníkov tretích krajín v členských štátoch EÚ a Nórsku so zameraním na opatrenia integrácie na trh práce, Dopad vízovej liberalizácie na cieľové krajiny, Získavanie a udržanie medzinárodných študentov a výskumníkov v EÚ, Získavanie start-up-ov a inovatívnych podnikateľov 
    • štúdie EMN z roku 2017: Výzvy a prax pri zisťovaní totožnosti žiadateľov v imigračnom konaní, Efektívnosť návratov v SR: výzvy a osvedčená prax spojená s pravidlami a štandardmi EÚ, Reakcie SR na zmenu v príchodoch žiadateľov o azyl v rokoch 2015 – 2016: reakcie členských štátov a ponaučenia, Prístupy SR k maloletým bez sprievodu po ukončení imigračného konania