Európska migračná sieť

Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík EÚ. Koordinátorom Národného kontaktného bodu EMN v SR je Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Informácie o EMN nájdete na www.ec.europa.eu/emn a o aktivitách Národného kontaktného bodu EMN v SR na tejto webstránke.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 Nová publikácia EMN: Výročná správa o migrácii a azyle v Slovenskej republike za rok 2017

Správa informuje o vývoji legislatívy, politík, ako aj o verejných diskusiách v oblasti migrácie a azylu na Slovensku v roku 2017. Zaoberá sa legálnou migráciou a mobilitou, medzinárodnou ochranou vrátane azylu, maloletými bez sprievodu a inými zraniteľnými skupinami a nelegálnou migráciou vrátane prevádzačstva. Okrem toho analyzuje opatrenia v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, migráciu a rozvoj a návraty. Súčasťou správy je štatistický prehľad.

Čítaj ďalej...

Európska komisia zostavila 24. číslo Bulletinu EMN

V najnovšom čísle Bulletinu EMN Európska komisia informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov. Sleduje obdobie od apríla do júna 2018 a je k dispozícii v anglickom jazyku.

Staršie čísla Bulletinu EMN nájdete na centrálnej webovej stránke EMN.

Nový inform EMN: Sociálne zabezpečenie a práva osôb s udelenou medzinárodnou ochranou (2018)

Tento inform EMN poskytuje prehľad piatich oblastí sociálneho zabezpečenia a opatrení, ktoré poskytujú členské štáty a Nórsko osobám s udelenou medzinárodnou ochranou: (1) vzdelávanie, (2) zdravotná starostlivosť, (3) finančné príspevky, (4) bývanie a (5) zlúčenie rodiny. Opisuje štandardy týkajúce sa sociálneho zabezpečenia a právnych nárokov v jednotlivých štátoch ako aj to, či krajiny v tejto oblasti rozlišujú medzi osobami s udeleným azylom a medzi osobami s udelenou doplnkovou ochranou.

Čítať ďalej...

6. ročník Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii: Príčiny a dôsledky nútenej migrácie, Bratislava, 22. – 24. augusta 2018

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku zorganizovala šiesty ročník vzdelávacieho seminára o migrácii „Príčiny a dôsledky nútenej migrácie“, ktorý sa konal 22. - 24. augusta 2018 v Bratislave.

Na seminári vystúpilo 15 odborníkov z medzinárodných organizácií, inštitúcií, mimovládnych organizácií a akdemického sektora z Rakúska, Belgicka, Francúzska, Nemecka, Kene, Holandska, Slovenska, Švajčiarska, Thajska, USA a Veľkej Británie. Prednášali o mýtoch spojených s migráciou a úlohe dát pri tvorbe migračných politík, riadení a budúcich scenároch medzinárodnej migrácie, o zraniteľnosti a ľudských právach migrantov, o migrácii spôsobenej environmentálnymi zmenami, ako aj súčasnom vývoji riadenia migrácie z perspektívy krajín pôvodu a rizikách moderného otroctva.

Čítať ďalej...

Nová súhrnná správa EMN: Zmeny počtov žiadateľov o azyl v rokoch 2014 - 2016 (2017)

Nová súhrnná práva EMN prináša prehľad o zmenách v stratégiách, prístupoch a opatreniach ako odpoveď členských štátov EÚ a Nórska na bezprecedentné migračné pohyby obdobia rokov 2014 - 2016. Zaoberá sa zmenami v procese udeľovania medzinárodnej ochrany, legislatívnymi a obsahovými zmenami udelenej ochrany, novými aspektami v oblasti hraničných kontrol a vymožiteľnosti práva, premenami integračných opatrení a ostatnými oblasťami, ktoré boli týmito zmenami ovplyvnené. Súhrnnú správu si môžete stiahnuť v anglickom jazyku. Národné štúdie iných členských štátov EÚ a Nórska na rovnakú tému nájdete tu. K štúdii je dostupné aj zhrnutie v informe.

Súhrnná správa EMN: Prístupy k maloletým bez sprievodu po ukončení imigračného konania v EÚ a Nórsku (2017) 

Cieľom štúdie je preskúmať prístupy členských štátov k maloletým bez sprievodu po ukončení azylového konania. Štúdia poskytuje prehľad o integračných opatreniach členských štátov EÚ v prípade, ak maloletí bez sprievodu dostali povolenie na pobyt a zároveň skúma, ako krajiny postupujú v prípade neudelenia azylu. Štúdia sa venuje aj maloletým bez sprievodu, ktorí nemôžu byť navrátení okamžite do krajiny pôvodu a môže im byť v niektorých krajinách EÚ udelený dočasný štatút ako napríklad tolerovaný pobyt. Súhrnnú správu si môžete stiahnuť v anglickom jazyku. Národné štúdie iných členských štátov EÚ a Nórska na rovnakú tému nájdete tu. K štúdii je dostupné aj zhrnutie v informe.

Európska komisia zostavila 23. číslo Bulletinu EMN

V najnovšom čísle Bulletinu EMN Európska komisia informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov. Sleduje obdobie od apríla do júna 2018 a je k dispozícii v anglickom jazyku.

Staršie čísla Bulletinu EMN nájdete na centrálnej webovej stránke EMN.

„Migrácia v dôsledku klimatických zmien“ - diskusný večer Európskej migračnej siete (EMN) s premietaním dokumentárneho filmu

EMN zorganizovala 23. augusta 2018 diskusný večer pre verejnosť s názvom Migrácia v dôsledku klimatických zmien. Diskusii predchádzalo premietanie nového dokumentárneho filmu Anoteho archa.

Čítaj ďalej...

EMN organizuje 6. ročník vzdelávacieho seminára o migrácii: Príčiny a dôsledky nútenej migrácie

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku organizuje 22. - 24. augusta 2018 v Bratislave šiesty ročník vzdelávacieho seminára o migrácii Príčiny a dôsledky nútenej migrácie“.

Čítaj ďalej...

 

Vyšla súhrnná Výročná správa EMN o migrácii a azyle za rok 2017

Výročná správa EMN o migrácii a azyle za rok 2017Výročná správa informuje o najdôležitejších zmenách a vývoji v oblasti legislatívy a politík, ako aj o verejných diskusiách na tému migrácie a azylu, ktoré sa uskutočnili v EÚ, členských štátoch a Nórsku v roku 2017. Správa tiež obsahuje relevantné štatistické údaje, pričom sa zameriava na štátnych príslušníkov tretích krajín, nie na občanov EÚ. Správa za Slovenskú republiku popisuje zmeny na národnej úrovni a dáva ich do kontextu politík a legislatívy EÚ (publikovaná čoskoro).

 

Čítať ďalej...

Pracovné raňajky EMN s novinármi

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Liga za ľudské práva ako členovia Európskej migračnej siete (EMN) v SR zorganizovali 22. mája 2018 v Bratislave pracovné raňajky s novinármi na tému Migrácia a integrácia v médiách. Okrem novinárov a organizátorov sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia migračného úradu MV SR a Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu MV SR.

Čítať ďalej...

Nová publikácia EMN: Slovník pojmov z oblasti migrácie a azylu s prekladmi do slovenčiny a ďalších 22 európskych jazykov

Európska migračná sieť (EMN) vydala v máji 2018 aktualizovaný Slovník pojmov z oblasti migrácie a azylu(EMN Asylum and Migration Glossary 6.0) určený pracovníkom štátnej a verejnej správy, tvorcom politík, zákonodarcom, výskumníkom, akademikom, novinárom a iným odborníkom, ktorí sa zaoberajú problematikou migrácie a azylu. Nové vydanie slovníka obsahuje viac ako 450 odborných výrazov preložených v 23 európskych jazykoch vrátane slovenčiny. Viacjazyčný výkladový slovník zostavila Európska migračná sieť (EMN). Slovník je dostupný v online verzii na webovej stránke Európskej komisie a ako bezplatná mobilná aplikácia.

Viac o slovníku sa dočítate tu.

Európska komisia zostavila 22. číslo Bulletinu EMN

V najnovšom čísle Bulletinu EMN Európska komisia informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov. Sleduje obdobie od januára do marca 2018 a je k dispozícii v anglickom jazyku.

Staršie čísla Bulletinu EMN nájdete na centrálnej webovej stránke EMN.

V roku 2018 oslavujeme 10. výročie EMN

Európska migračná sieť (EMN) bola založená Rozhodnutím 2008/381/ES Rady Európskej únie 14. mája 2008. EMN už desať rokov poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík Európskej únie a formovania verejnej diskusie v týchto oblastiach. Za uplynulú dekádu sm.e vypracovali množstvo porovnateľných výskumov na úrovni EÚ. Venovali sme sa v nich všetkým aspektom migračnej a azylovej politiky – od pracovnej migrácie a integrácie cez zlúčenie rodiny, medzinárodnú ochranu až po obchodovanie s ľuďmi a oblasť návratov.

Čítať ďalej...

Nová súhrnná správa EMN: Efektívnosť návratov v EÚ (2017)

Cieľom štúdie je analyzovať dopad pravidiel EÚ týkajúcich sa návratu a s tým súvisiacej judikatúry Súdneho dvora EÚ na návratové politiky a prax členských štátov a teda na efektívnosť rozhodnutí o návrate vydávaných v celej EÚ. Štúdia taktiež poskytuje prehľad výziev, ktorým členské štáty čelia pri snahe efektívne vykonávať návraty, ako aj identifikovať dobrú prax pri zabezpečovaní výkonu záväzkov v oblasti návratov. Súhrnnú správu si môžete stiahnuť v anglickom jazyku. Národné štúdie iných členských štátov EÚ a Nórska na rovnakú tému nájdete tu. K štúdii je dostupné aj zhrnutie v informe.

Pracovné stretnutie k príprave zadania štúdie EMN o integračných opatreniach na trhu práce, Bratislava, 12. januára 2018

Dňa 12. januára 2018 zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v Bratislave klastrové stretnutie k príprave zadania štúdie EMN o integračných opatreniach na trhu práce pre osoby z tretích krajín. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia národných kontaktných bodov EMN členských štátov EÚ, ktoré sú navrhovateľmi štúdie (SR, Chorvátsko a Litva), ako aj ďalší členovia prípravnej skupiny (Česká republika, Estónsko, Írsko, Luxembursko, Nemecko, Spojené kráľovstvo, poskytovateľ služieb EMN a Európska komisia).

Čítať ďalej...

Tematické stretnutie EMN zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti tvorby a aplikácie legislatívy týkajúcej sa legálnej a neregulárnej migrácie, Malatíny, október 2017

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Národného kontaktného bodu EMN v SR zorganizovala 25.-26.októbra 2017 v Malatínoch spolu s Úradom hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru SR malé tematické stretnutie EMN pre zástupcov vybraných subjektov pôsobiacich v oblasti tvorby a aplikácie legislatívy týkajúcej sa legálnej a neregulálnej migrácie štátnych príslušníkov tretích krajín do SR. Na stretnutí sa zúčastnilo 27 účastníkov.

Čítať ďalej...

Nová súhrnná správa EMN: Nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v EÚ (2016)

Správa porovnáva, analyzuje a identifikuje spoločné, ako aj rozdielne opatrenia zavedené v (členských) štátoch EÚ a Nórsku v oblasti boja proti nelegálnemu zamestnávaniu štátnych príslušníkov tretích krajín (ŠPTK), potenciálne problematické oblasti a prekážky, ako aj stratégie a osvedčenú prax na ich prekonanie. 

Súhrnnú správu si môžete stiahnuť v anglickom jazyku. Národné štúdie iných členských štátov EÚ a Nórska na rovnakú tému nájdete tu. K štúdii je dostupné aj zhrnutie v informe.

 

Platforma EMN o osobách bez štátnej príslušnosti

V Európe sa nachádza približne 600 000 osôb bez štátnej príslušnosti. Vzhľadom na to, že status osoby bez štátnej príslušnosti býva dôsledkom a často aj príčinou núteného vysídlenia, je predpoklad, že tieto čísla môžu ešte vzrásť. Toto je jedným z dôvodov prečo Rada pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti vo svojich záveroch z 3. a 4. decembra 2015 poverila Európsku migračnú sieť (EMN) založením Platformy EMN o osobách bez štátnej príslušnosti. Cieľom tejto platformy, ktorá vznikla 20. mája 2016, je výmena informácií a dobrej praxe, zvýšenie povedomia o tomto fenoméne, ako aj prepojenie všetkých relevantných aktérov v tejto oblasti.

Jednou z aktivít tejto platformy bolo zozbieranie informácii pomocou ad hoc otázky a vytvorenie informu EMN, ktorý bol v spolupráci s UNHCR a Európskou sieťou pre osoby bez štátnej príslušnosti odprezentovaný v októbri 2016 zástupcom stálych zastúpení pri EÚ. Následne sa 18. januára 2017 uskutočnila konferencia zameraná na problematiku osôb bez štátnej príslušnosti v EÚ, ktorá taktiež zhodnotila rok pôsobenia platformy.

Bližšie informácie o platforme, jej aktivitách ako aj závery z konferencie nájdete v anglickom jazyku tu.

Online Slovník pojmov z oblasti migrácie a azylu s prekladmi do slovenčiny a ďalších 22 európskych jazykov

EMN koordinuje prípravu anglickej verzie Slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu (EMN Asylum and Migration Glossary), ktorá obsahuje viac ako 450 odborných výrazov aj s prekladmi do 23 európskych jazykov vrátane slovenčiny.

Posledné vydanie slovníka z októbra 2014 si môžete vo forme publikácie stiahnuť tu.

Viac o slovníku sa dočítate tu.

Pripravujeme

    • štúdie EMN v roku 2018: Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce v členských štátoch EÚ , Dopad vízovej liberalizácie na cieľové krajiny, Získavanie a udržanie medzinárodných študentov a výskumníkov v EÚ,  
    • štúdie EMN z roku 2017: Výzvy a prax pri zisťovaní totožnosti žiadateľov v imigračnom konaní, Efektívnosť návratov v SR: výzvy a osvedčená prax spojená s pravidlami a štandardmi EÚ, Reakcie SR na zmenu v príchodoch žiadateľov o azyl v rokoch 2015 – 2016: reakcie členských štátov a ponaučenia, Prístupy SR k maloletým bez sprievodu po ukončení imigračného konania