Európska migračná sieť

Európska migračná sieť (EMN) poskytuje aktuálne, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o migrácii a azyle na účely tvorby politík EÚ. Koordinátorom Národného kontaktného bodu EMN v SR je Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM). Informácie o EMN nájdete na www.ec.europa.eu/emn a o aktivitách Národného kontaktného bodu EMN v SR na tejto webstránke.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Pracovná ponuka: Hľadáme experta na vypracovanie štúdie EMN

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít Európskej migračnej siete na Slovensku hľadá experta alebo tím expertov na vypracovanie štúdie „Spôsoby migrácie pre start-upové projekty a inovatívne podnikanie – príspevok Slovenskej republiky”. 

Záujemcovia so skúsenosťami v danej oblasti môžu poslať svoj životopis a zoznam relevantných publikácií na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. do 21. apríla 2019. 

Viac informácií o ponúkanej pozícii si môžete stiahnuť tu.

Nové video Európskej migračnej siete približuje hlavné fakty o maloletých bez sprievodu prichádzajúcich do EÚ

Nové video EMN stručne objasňuje hlavné zistenia štúdie Prístupy k maloletým bez sprievodu po ukončení imigračného konania v EÚ a Nórsku (2017). Štúdia poskytuje prehľad o integračných opatreniach členských štátov EÚ v prípade, ak maloletí bez sprievodu dostali povolenie na pobyt a zároveň skúma, ako krajiny postupujú v prípade neudelenia azylu a ich (dobrovoľného) návratu. Štúdia zahŕňa aj maloletých bez sprievodu, ktorí nemôžu byť navrátení okamžite do krajiny pôvodu a ktorým môže byť v niektorých členských štátoch udelený dočasný štatút, napríklad tolerovaný pobyt.

Čítať ďalej...

Európska komisia zostavila 25. číslo Bulletinu EMN

V najnovšom čísle Bulletinu EMN Európska komisia informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov. Sleduje obdobie od októbra do decembra 2018 a je k dispozícii v anglickom jazyku.

Staršie čísla Bulletinu EMN nájdete na centrálnej webovej stránke EMN.

Štúdia EMN: Nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v SR 

 Hlavným cieľom štúdie je preskúmať a analyzovať nástroje, ktoré SR využíva na boj s nelegálnym zamestnávaním štátnych príslušníkov tretích krajín (ŠPTK), potenciálne problematické oblasti a prekážky, ako aj stratégie a osvedčenú prax na ich prekonanie. Štúdia je primárne určená tvorcom politík v oblasti pracovného práva na národnej úrovni a na úrovni EÚ a expertom na potláčanie nelegálneho zamestnávania a nelegálnej pracovnej migrácie. Súhrná správa k štúdii a inform s hlavnými zisteniami sú k dispozícii v anglickom jazyku.  

 Čítať ďalej...

EMN prezentovala migračné pojmy na konferencii Slovenskej terminologickej siete

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor aktivít EMN na Slovensku prezentovala Slovník EMN z oblasti migrácie a azylu na 14. konferencii Slovenskej terminologickej siete v Bratislave 15. novembra 2018. Cieľom viacjazyčného výkladového a prekladového slovníka, ktorý zostavujú v rámci EMN jednotlivé členské štáty EÚ a Nórsko, je zjednotiť používanie a chápanie migračných pojmov a ich definícií a tým zlepšiť porovnateľnosť takýchto pojmov v rámci krajín EÚ.

Čítať ďalej...

Štúdia EMN: Výzvy a prax SR pri zisťovaní totožnosti žiadateľa v migračných konaniach

Cieľom štúdie je poskytnúť prehľad hlavných výziev, ktorým slovenské orgány čelia pri zisťovaní totožnosti štátnych príslušníkov tretích krajín v týchto druhoch migračných konaní: medzinárodná ochrana, návraty (predovšetkým návratov neúspešných žiadateľov o azyl) a legálna migrácia (konanie o udelení dlhodobých a krátkodobých víz a povolení na prechodný pobyt). Predkladaná publikácia je založená na pôvodnej dotazníkovej forme štúdie, vypracovanej expertami Migračného úradu a Úradu hraničnej a cudzineckej polície, ktorá bola podkladom pre spracovanie súhrnnej správy EMN. IOM dotazníkovú štúdiu rozpracovala do tejto publikačnej podoby s cieľom zvýšiť prehľadnosť a využiteľnosť predkladaných informácií.

Čítať ďalej...

Pracovné raňajky EMN: Starostlivosť a ochrana maloletých bez sprievodu na Slovensku: výzvy a prax, Bratislava, október 2018

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny ako členovia Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete v SR zorganizovali 25. októbra 2018 pracovné raňajky EMN na tému „Starostlivosť a ochrana maloletých bez sprievodu na Slovensku: výzvy a prax“.

Čítať ďalej...

Tematické stretnutie EMN na tému Komunikácia témy migrácie s verejnosťou, Bratislava, november 2018

 Migračný úrad Ministerstva vnútra SR a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) zorganizovali  ako členovia Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike tematické stretnutie EMN pod názvom „Komunikácia témy migrácie s verejnosťou“, ktoré sa uskutočnilo 7. novembra 2018 v Bratislave.

Čítaj ďalej...

Nová publikácia EMN: Výročná správa o migrácii a azyle v Slovenskej republike za rok 2017

Správa informuje o vývoji legislatívy, politík, ako aj o verejných diskusiách v oblasti migrácie a azylu na Slovensku v roku 2017. Zaoberá sa legálnou migráciou a mobilitou, medzinárodnou ochranou vrátane azylu, maloletými bez sprievodu a inými zraniteľnými skupinami a nelegálnou migráciou vrátane prevádzačstva. Okrem toho analyzuje opatrenia v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, migráciu a rozvoj a návraty. Súčasťou správy je štatistický prehľad.

Čítaj ďalej...

Európska komisia zostavila 24. číslo Bulletinu EMN

V najnovšom čísle Bulletinu EMN Európska komisia informuje o aktuálnom dianí, výstupoch a štatistikách z rôznych oblastí migrácie, integrácie a medzinárodnej ochrany na úrovni Európskej únie a jej členských štátov. Sleduje obdobie od júla do septembra 2018 a je k dispozícii v anglickom jazyku.

Staršie čísla Bulletinu EMN nájdete na centrálnej webovej stránke EMN.

Nový inform EMN: Sociálne zabezpečenie a práva osôb s udelenou medzinárodnou ochranou (2018)

Tento inform EMN poskytuje prehľad piatich oblastí sociálneho zabezpečenia a opatrení, ktoré poskytujú členské štáty a Nórsko osobám s udelenou medzinárodnou ochranou: (1) vzdelávanie, (2) zdravotná starostlivosť, (3) finančné príspevky, (4) bývanie a (5) zlúčenie rodiny. Opisuje štandardy týkajúce sa sociálneho zabezpečenia a právnych nárokov v jednotlivých štátoch ako aj to, či krajiny v tejto oblasti rozlišujú medzi osobami s udeleným azylom a medzi osobami s udelenou doplnkovou ochranou.

Čítať ďalej...

6. ročník Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii: Príčiny a dôsledky nútenej migrácie, Bratislava, 22. – 24. augusta 2018

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor EMN na Slovensku zorganizovala šiesty ročník vzdelávacieho seminára o migrácii „Príčiny a dôsledky nútenej migrácie“, ktorý sa konal 22. - 24. augusta 2018 v Bratislave.

Na seminári vystúpilo 15 odborníkov z medzinárodných organizácií, inštitúcií, mimovládnych organizácií a akdemického sektora z Rakúska, Belgicka, Francúzska, Nemecka, Kene, Holandska, Slovenska, Švajčiarska, Thajska, USA a Veľkej Británie. Prednášali o mýtoch spojených s migráciou a úlohe dát pri tvorbe migračných politík, riadení a budúcich scenároch medzinárodnej migrácie, o zraniteľnosti a ľudských právach migrantov, o migrácii spôsobenej environmentálnymi zmenami, ako aj súčasnom vývoji riadenia migrácie z perspektívy krajín pôvodu a rizikách moderného otroctva.

Čítať ďalej...

 

    • štúdie EMN v roku 2018: Integračné politiky pre štátnych príslušníkov tretích krajín na trhu práce v členských štátoch EÚ a Nórska, Dopad vízovej liberalizácie na cieľové krajiny, Získavanie a udržanie medzinárodných študentov a výskumníkov v EÚ, Cestovanie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou do krajiny pôvodu 
    • štúdie EMN z roku 2019: Porovnávacia štúdia o národných ochranných štatútoch v EÚ, Spôsoby migrácie pre start-up projekty a inovatívne podnikanie v rámci EÚ, Spôsoby nadobudnutia občianstva v členských štátoch a v Nórsku, Prepojenie migrácie a hrozby pre národnú bezpečnosť